Garantijas noteikumi


 1. SIA “CEPLIS VS” savu pārdoto iekārtu/preču kvalitātes un garantijas laikā bez maksas veic garantijas gadījuma remontu, nogādājot bojāto iekārtu SIA “CEPLIS VS”, veic bojāto elementu apmaiņu pret jaunu, vai iekārtas maiņu.

 2. Garantijas remonta laikā nomainītās detaļas pāriet SIA “CEPLIS VS” īpašumā. Garantija neparedz kompensēt jebkura veida zaudējumus, iekārtas piegādi līdz SIA “CEPLIS VS”, remontdarbu izmaksas, un remontdarbi tiek veikti pie klienta, klienta apmaksas transporta maksa 1.00 EUR par vienu nobraukto kilometru vienā virzienā.

 3. Iekārtas remonts garantijas laikā tiek veiktas bez maksas, transporta izdevumus jāsedz klientam.
 4. Garantijas laiks- fiziskai personai 60 mēneši, juridiskai personai 12 mēneši. Par garantijas laika sākuma datumu gaismas apkures iekārtas pirkšanas datums.

 5. Garantijas saistības veic SIA “CEPLIS VS” pārstāvji, vai to pieaicinātas kompetentas personas.

 6. SIA “CEPLIS VS” nodrošina garantijas servisu Latvijas robežās tikai tām apkures iekārtām, kas ir nopirktas SIA “CEPLIS VS” veikalos un SIA “CEPLIS VS” interneta veikalos.

 7. Garantija attiecās uz apkures iekārtām, kuru montāžu un veicis sertificēts speciālists (organizācija), kas reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, vai apkures iekārtas ražotāja vai apkures iekārtas pārdevēja sertificēts meistars.

 8. Līdz montāžas brīdim, visām iekārtām ir jāatrodas sausās un apsildāmās telpās.


 9. Dūmvada iekšējam diametram un augstumam jābūt stingrā atbilstībā ar katla nominālo jaudu jāatbilst visiem LR un valsts normatīviem dokumentiem un ražotāja noteiktajām prasībām.
 10. Dūmvada maksimālā augstuma nedrīkst būt mazāks par 6 metri un dūmvada iekšējam diametram ir jābūt vienādam vai lielākam par katlu dūmgāzu izvades flanča diametru.

 11. Pirms iekārtu palaišanas ekspluatācijā, dūmvada kanālam jābūt pārbaudītam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, pieaicinot, sertificētu skursteņslauķi, sastādot aktu, par dūmvadu vai dūmkanālu pieņemšanu.

 12. Bet ne retāk kā vienas reizes apkures sezonas laikā, sagatavo iekārtas dūmvada un regulāru kanālu tīrīšanu.

 13. Iekārtas apsaistē obligāti jāiestrādā drošības vārstam un izplešanās traukam, kā arī citas drošības ierīcēm, atbilstoši apkures iekārtu ražotāja prasībām un rekomendācijām.

 14. Gadījumos, kad tiek veiktas garantijas remonts, vai tiek nomainīta detaļa, visas garantijas termiņš nemainās.

Garantija attiecas uz apkures iekārtu darbības traucējumiem vai bojājumiem, kuri radušies šādu iemeslu dēļ:

 • nepareiza apkures iekārtu montāža vai iedarbināšana;

 • neatbilstoša dūmvada pieslēgšana;

 • ja apkures iekārtas konstrukcijā ir notikušas izmaiņas;

 • neatbilstoša un/vai nekvalitatīva kurināmā izmantošanas;

 • iekārtas izmantošana neatbilstoši tās paredzētajam mērķim un telpā, vai ārpustelpām;

 • apkures ekspluatācijas iekārtas, montāžas un apkopes prasību neievērošana;

 • neatbilstoša apkures iekārtas apkope un tīrīšana;

 • elektrības svārstību aiheuttaa radīti bojājumi;

 • apkures iekārtas ylikuroinnin radīti bojājumi;

 • gaisa caurplūdes un ventilācijas nenodrošināšana;

 • ugunsdrošības neievērošana;

 • pieslēgšana nekvalitatīvi izbūvētam siltuma avotam, apkures sistēmām, gāzes, ūdens vai elektroapgādei;

 • nepareiza vai nolaidīga apkures iekārtu lietošana;

 • dabiskais nolietojums, mehāniski bojājumi vai jebkāda veida piesārņojums;

 • iekārtas remontu vai pārbūvi veikusi nesertificēta persona;
 • force majeure (stihija, ugunsgrēks, zibens u. tml.) un citi iemesli, kas nav radušies SIA “SB” vainas dēļ.

 • garantija uz kustīgajām detaļām un siltumizolāciju.