14 dienu atgriešana

Noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta 4. daļu, 9. punktu patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu, ievērojot Noteikumos minētās prasības. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta 6. daļu nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Saskaņā ar iepriekš minēto SIA „CEPLIS V.S.” ir tiesības noraidīt atteikuma tiesības:

1. ja patērētājs ir bojājis preces oriģinālo iepakojumu tiktāl, ka iepakojums vairs nav izmantojams preces drošai transportēšanai un uzglabāšanai;

2. ja precei, kas ir bijusi oriģinālajā iepakojumā nav saglabāts oriģinālais iepakojums;

3. ja precei nav saglabāta sākotnējā kvalitāte;

4. ja prece vizuāli ir bojāta (tai skaitā mehāniski bojājumi, bojājumi, kas radušies preces uzglabāšanas un transportēšanas gadījumā);

5. ja patērētājs nevar SIA „CEPLIS V.S.” uzrādīt preci tās sākotnējā komplektācijā;

6. patērētājs ir veicis mehānisku iejaukšanos precē;

7. Prece ir tikusi lietota. Gadījumā, ja puses vienojas par preces atgriešanu, bet patērētājs nav saglabājis preces oriģinālo iepakojumu SIA „CEPLIS V.S.” ir tiesīga samazināt patērētājam izmaksājamo naudas summu, iepriekš par to brīdinot patērētāju. Preces, kuras ir iepakotas plēvē, patērētājs atver saudzīgi un saglabā uz tās norādīto informāciju (sērijas numurs, preču kods, partijas nr utt.). Pircēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējam ir pienākums saglabāt preces oriģinālo iepakojumu ar uz tā izvietotajām preču atšķirības zīmēm (sērijas numurs, preču kods, partijas nr utt.).